Vyrovnanosť, pevné nervy, sebavedomie, absolútna prirodzenosť, dobromyseľnosť, pozornosť, odvážnosť, bojovnosť a tvrdosť. To všetko sa môžeme dočítať o povahových vlastnostiach v štandarde nemeckého ovčiaka. Ak sa k tomu pridá vhodný výcvik a láska k zvieraťu, tak sa tieto slová aj naplnia. Potom je už iba krôčik k tomu aby ste nemeckému ovčiakovi venovali Art Luansport množstvo voľného času a stali sa aj chovateľmi. Tak to bolo aj v mojom prípade. Obrovskou výhodou pre mňa je aj tá skutočnosť, že toto plemeno učarovalo aj mojej manželke. Dňa 24.1.2005 nám bol pridelený chránený názov chovateľskej stanice Luansport. Do budúcna plánujeme chovať zvieratá pre pracovné využitie, avšak za predpokladu kvalitného exteriéru.
Afra Luansport Stránky stanice dodržiavajú maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Spĺňajú všetky podmienky pre WCAG 1.0 a W3C. Pri tvorbe stránok boli použité technológie XHTML 1.0 Strict, CSS 2.1, PHP5. Stránka využíva databázu MySQL. Stránky je možné prezerať aj bezbariérovým spôsobom resp. vypnutím kaskádových štýlov, ktoré nebránia tlačovým výstupom. Všetky odkazy sú odlíšené inou farbou alebo sú inak zvýraznené a neotvárajú sa v nových oknách.